لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

آموزش تصویری زیست شناسی سال یازدهم

روش تدریس استاد در این مجموعه آموزشی - تدریس خط به خط کتاب تدرسی

قیمت : 35,000 تومان
افزودن به سبد خرید

روش تدریس استاد در این مجموعه آموزشی

- تدریس خط به خط کتاب تدرسی 

- ارائه سوالات و نکات امتحانی و کنکوری در حین تدریس 

- تجزیه و تحلیل مفهومی نکات کتاب و طرح سوالات احتمالی

- ارائه تصاویر علمی و مرتبط با کتاب و تشریح تصویری 

- ارائه انیمیشن های مرتبط با مفاهیم کتاب و تشریح انیمیشنی مفاهیم کتاب درسی 

- ارائه رهنمودهای انگیزشی برای  اینکه چطور در زیست شناسی بهترین باشیم

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت

 

فصل1 - تنظیم عصبی

گفتار1 - یاخته های بافت عصبی

گفتار2 - ساختار دستگاه عصبی

فصل2 - حـــواس

گفتار1 - گیرنده های حسی

گفتار2 - حــواس ویژه

گفتار3 - گیرنده های حسی جانوران

فصل3 - دستگاه حرکتی

گفتار1 - استخوان ها و اسکلت

گفتار2 - ماهیچه و حرکت

فصل4 - تنظیم شیمیایی

 

 

گفتار1 - ارتباط شیمیایی

گفتار2 - غدّه های درون ریز

فصل 5 - ایمـنــی

گفتار 1 - نخستین خط دفاعی: ورود ممنوع

گفتار2 - دومین خط دفاعی

واکنش های عمومی اما سریع              

گفتار3 - سومین خط دفاعی: دفاع اختصاصی

فصل6 - تقسیم یاخته

گفتار1 - کـرومـوزوم

گفتار2 - میـتــوز

گفتار3 - میتوز و تولید مثل جنسی

فصل7 - تولید مثل

 

 

گفتار1 - دستگاه تولید مثل در مرد

گفتار2 - دستگاه تولید مثل در زن

گفتار3 - رشد و نمو جنین

گفتار4 - تولید مثل در جانوران

فصل8 - تولید مثل نهاندانگـان

گفتار1 - تولید مثل غیر جنسی

گفتار2 - تولید مثل جنسی

گفتار3 - از یاخته تخم تا گیاه

فصل9 - پاسخ گیاهان به محرکها

گفتار1 - تنظیم کننده های رشد درگیاهان

گفتار2 - پاسخ به محیط

شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.

برچسب ها: