لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

آموزش حسابان دوازدهم + اندروید

تبدیل نمـودار توابـع تابع درجه سوم، توابـع یکنوا و بخش پذیری و تقسیم

قیمت : 75,000 تومان
افزودن به سبد خرید

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت

فـهـرسـت

فصـل1 :تابــــع -

درس اول: تبدیل نمـودار توابـع

درس دوم: تابع درجه سوم، توابـع

یکنوا و بخش پذیری و تقسیم                      

فصـل2 : مثـلثــات -

درس اول: تناوب و تانژانت

درس دوم: معادلات مثلثاتی

فصل3 : حدهای نامتناهی ـ حد در بی نهایت -

درس اول: حدهای نامتناهی

درس دوم: حد در بی نهایت

فصـل4 : مـشـتــق -

درس اول : آشنایی با مفهوم مشتــق

درس دوم : مشتق پذیری و پیوستگی

درس سوم : آهنگ متوسط تغییــر و

آهنـگ لحظه ای تغییـر                   

 فصل 5 : کاربـردهای مشتـق -

درس اول : اکسترمم های یک تابـع و

 توابـع صعـودی و نـزولی                  

درس دوم : جهت تقعر نموداریک تابع

 و نقـطـه عـطـف آن                   

درس سـوم : رسم نمـودار تابــع

منــابــــع

شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.

برچسب ها: