لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

آموزش ریاضی دوازدهم+اندروید

تـابــع توابع چند جمله ای توابع صعودی و نزولی ترکـیـب تـوابـع

قیمت : 75,000 تومان
افزودن به سبد خرید

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت

فـهـرسـت

- فصـل 1 : تـابــع

درس اول: توابع چند جمله ای

                    توابع صعودی و نزولی 

درس دوم: ترکـیـب تـوابـع 

درس سـوم: تــابــع وارون 

- فصـل 2 : مثـلـثـات

درس اول: تنـاوب و تانژانـت

درس دوم: معادلات مثلثـاتی 

- فصل 3 : حد بی نهایت و حد در بی نهایت

درس اول: حـد بی نـهـایـت

درس دوم: حد در بی نهـایـت

- فصــل 4 : مشـتـق

درس اول: آشنایی با مفهوم مشتق

درس دوم: مشتق پذیری و پیوستگی

درس سـوم: آهنـگ تغییــر 

- فصـل 5 : کــاربـرد مشتـق

درس اول: اکسترمم های تابع

درس دوم: بهینـه ســازی

- فصـل 6 : هـنــدســـه

درس اول: تفکر تجسمی و آشنایی

                 با مقـاطـع مخروطــی

درس دوم: دایـــره

- فصـل 7: احتـمـــ.ـال

قانـون احتمــال کــل

شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.

برچسب ها: