لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

آموزش فارسی 12

1 - ستایش ملکا ذکر تو گویم 2 - شکر نعمت جلسه اول 3 - شکر نعمت جلسه دوم 4 - کارگاه متن پژوهی

قیمت : 22,000 تومان
افزودن به سبد خرید

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت

1 - ستایش ملکا ذکر تو گویم

2 - شکر نعمت جلسه اول

3 - شکر نعمت جلسه دوم

4 - کارگاه متن پژوهی

    - گنج حکمت : گمان

5 - مست و هوشیار 

6 - ادامه مست و هوشیار

    - شعر خوانی : در مکتب حقایق

7 - آزادی و دفتر زمانه- قلمرو زبانی

8 - قلمرو ادبی

9 - دماوندیه جلسه اول

10 - دماوندیه جلسه دوم

11 - دماوندیه-کارگاه متن پژوهی

    - روان خوانی:جاسوسی که الاغ بود

12 - نی نامه جلسه اول

13 - نی نامه جلسه دوم

14 - قلمرو زبانی

15 - در حقیقت عشق

16 - قلمرو زبانی

17 - از پاریز تا پاریس

18 - کارگاه متن پژوهی

     - گنج حکمت : سه مرکب زندگی

19 - کویر-کارگاه متن پژوهی

20 - ادامه کارگاه متن پژوهی

     - روان خوانی : بوی جوی مولیان

21 - فصل شکوفایی-کارگاه متن پژوهی

     -گنج حکمت : تیرانا !

22 - آن شب عزیز-کارگاه متن پژوهی

23 - آن شب عزیز

      - شعر خوانی: شکوه چشمان تو

24 - گذر سیاوش از آتش جلسه اول

25 - گذر سیاوش از آتش جلسه دوم

26 - کارگاه متن پژوهی

  - گنج حکمت : به جوانمردی کوش

27 - خوان هشتم جلسه اول

28 - ادامه خوان هشتم-کارگاه متن پژوهی

      - شعر خوانی : ای میهن؟

29 - سی مرغ و سیمرغ

30 - ادامه سی مرغ و سیمرغ

     - کارگاه متن پژوهی

31 - ادامه کارگاه متن پژوهی

     - گنج حکمت : کلان تر و اولی تر!

32 - کباب غاز

33 - کارگاه متن پژوهی- روان خوانی : ارمیا

34 - خنده تو-کارگاه متن پژوهی

      - گنج حکمت : مسافر

35 - عشق جاودانی-کارگاه متن پژوهی

      - روان خوانی : آخرین درس

36 - نیایش

شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.

برچسب ها: